نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

پهلوانان نمی‌میرند (۱۳۷۶)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

پهلوانان نمی‌میرند (۱۳۷۶)

X

در دوران قاجار ایران پهلوانانی که مورد اعتماد و احترام مردم بودند؛ در هنگام گرفتاری ها به مردمان کمک می کردند.

در آن زمان «پهلوان خلیل» مردی مومن و مهربان که بیشتر پهلوانان تهران آرزوی رسیدن به مرتبه و موقعیت او را داشتند؛ به قتل می‌رسد.

با مرگ «پهلوان خلیل» مردم شهر غرق در ماتم شده و...

سریال

پهلوانان نمی‌میرند (۱۳۷۶)

در دوران قاجار ایران پهلوانانی که مورد اعتماد و احترام مردم بودند؛ در هنگام گرفتاری ها به مردمان کمک می کردند.

در آن زمان «پهلوان خلیل» مردی مومن و مهربان که بیشتر پهلوانان تهران آرزوی رسیدن به مرتبه و موقعیت او را داشتند؛ به قتل می‌رسد.

با مرگ «پهلوان خلیل» مردم شهر غرق در ماتم شده و...

1398/03/11 7963
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+