نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

مزرعه آفتابگردان(1382)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

مزرعه آفتابگردان(1382)

X

«عنایت» که ساکن قریه سلیجرد ساوه ایران است، قبل از مرگش از پسرش، رضا(کیهان ملکی) می‌خواهد تا زمین موروثی را آباد کند. رضا بعد از مرگ پدر، از وزارت معارف(آموزش و پرورش) رخصتی گرفته و از تهران به ساوه آمده و به آبادی زمینی پدری مصروف می‌شود. هفت تن از شاگردانش نیز به کمک او می‌آیند و... 

سریال

مزرعه آفتابگردان(1382)

«عنایت» که ساکن قریه سلیجرد ساوه ایران است، قبل از مرگش از پسرش، رضا(کیهان ملکی) می‌خواهد تا زمین موروثی را آباد کند. رضا بعد از مرگ پدر، از وزارت معارف(آموزش و پرورش) رخصتی گرفته و از تهران به ساوه آمده و به آبادی زمینی پدری مصروف می‌شود. هفت تن از شاگردانش نیز به کمک او می‌آیند و... 

1399/10/22 5833
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+