نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

غیرمحرمانه(1387)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

غیرمحرمانه(1387)

X

ماموری بازنشسته موتری را طراحی می‌کند که دارای قابلیتهای عجیب و منحصر به فردی است؛ ولی پیش از اینکه اختراع خود را ثبت کند یا دیگران را از این موضوع آگاه کند، از دنیا می‌رود. ورثه او که از این موضوع اطلاع ندارند، پس از مرگش تصمیم به فروش موتر می‌گیرند که همین موضوع سبب به وجود آمدن ماجراهای مختلف و اتفاقات جذابی می‌شود.

سریال

غیرمحرمانه(1387)

ماموری بازنشسته موتری را طراحی می‌کند که دارای قابلیتهای عجیب و منحصر به فردی است؛ ولی پیش از اینکه اختراع خود را ثبت کند یا دیگران را از این موضوع آگاه کند، از دنیا می‌رود. ورثه او که از این موضوع اطلاع ندارند، پس از مرگش تصمیم به فروش موتر می‌گیرند که همین موضوع سبب به وجود آمدن ماجراهای مختلف و اتفاقات جذابی می‌شود.

1400/10/24 1572
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+