نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

بومرنگ (1390)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

بومرنگ (1390)

X

در خلاصه این فلم آمده است: یک‌ سال از حادثه ترافیکی که منجر به فوت برادر یلدا، دختر عمو و نامزد سابق حامد می‌گذرد و در این مدت حامد که خود را مسئول واقعه می‌داند جرات رویارویی با عمو و یلدا را ندارد. این وضعیت همچنان ادامه پیدا می‌کند تا اینکه تماس یلدا و درخواست کمک از حامد بازهم آن ها را کنار یکدیگر قرار می دهد.

یلدا در این مدت استخدام شرکتی شده که انجنیر  فرخی، مدیرعامل آن، در آستانه جدایی از همسرش قرار دارد و به یلدا نیز علاقمند است. از طرفی هم یلدا به خاطر تامین هزینه درمان پدر بیمارش در ازای تحویل سفته،۱۲ میلیون تومان به فرخی مقروض شده و اکنون توان مخالفت با درخواست ازدواج فرخی را ندارد. حامد با مطلع شدن از موضوع، خود را به هر دری می‌زند تا مشکل یلدا حل شود؛ اما موفق نمی‌شود تا اینکه...

 

فلم ها

بومرنگ (1390)

در خلاصه این فلم آمده است: یک‌ سال از حادثه ترافیکی که منجر به فوت برادر یلدا، دختر عمو و نامزد سابق حامد می‌گذرد و در این مدت حامد که خود را مسئول واقعه می‌داند جرات رویارویی با عمو و یلدا را ندارد. این وضعیت همچنان ادامه پیدا می‌کند تا اینکه تماس یلدا و درخواست کمک از حامد بازهم آن ها را کنار یکدیگر قرار می دهد.

یلدا در این مدت استخدام شرکتی شده که انجنیر  فرخی، مدیرعامل آن، در آستانه جدایی از همسرش قرار دارد و به یلدا نیز علاقمند است. از طرفی هم یلدا به خاطر تامین هزینه درمان پدر بیمارش در ازای تحویل سفته،۱۲ میلیون تومان به فرخی مقروض شده و اکنون توان مخالفت با درخواست ازدواج فرخی را ندارد. حامد با مطلع شدن از موضوع، خود را به هر دری می‌زند تا مشکل یلدا حل شود؛ اما موفق نمی‌شود تا اینکه...

 

1401/04/15
بیشتر...
نظرات
آنونس ها