نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

آپارتمان شماره 13(1369)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

آپارتمان شماره 13(1369)

X

«ماشاءالله ایرانمنش» از کرمان راهی پایتخت می‌شود تا ارث پدری اش در مجتمع آپارتمان شمارهٔ ۱۳ را بفروشد و کارگاه تراشکاری کارفرمای خود را در زادگاهش خریداری و با دختر محبوبش ازدواج کند؛ اما آپارتمان به دلیل وجود ساکنان مجتمع که همسایگان غیر منعطفی هستند فروش نمی‌رود.

فلم ها

آپارتمان شماره 13(1369)

«ماشاءالله ایرانمنش» از کرمان راهی پایتخت می‌شود تا ارث پدری اش در مجتمع آپارتمان شمارهٔ ۱۳ را بفروشد و کارگاه تراشکاری کارفرمای خود را در زادگاهش خریداری و با دختر محبوبش ازدواج کند؛ اما آپارتمان به دلیل وجود ساکنان مجتمع که همسایگان غیر منعطفی هستند فروش نمی‌رود.

1401/04/21
بیشتر...
نظرات