نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

روشنی صبحدم(1389)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

روشنی صبحدم(1389)

X

خزیمه پس از بازگشت از سفر،  به کوفه رفته و سراغ خانواده همسر آینده خود (نصیبه) می‌رود تا قرار ازدواجشان را برای دهم محرم بگذارد؛ اما پدر نصیبه کوفه را ترک کرده است. خزیمه به دنبال پدر نصیبه می‌رود. او در این راه به ناچار با رئیس شورطه خانه کوفه، اشعث کندی، مجبور به معامله می‌شود . خزیمه باید به عنوان جاسوس به خیمه‌های حسین(ع) برود...

فلم ها

روشنی صبحدم(1389)

خزیمه پس از بازگشت از سفر،  به کوفه رفته و سراغ خانواده همسر آینده خود (نصیبه) می‌رود تا قرار ازدواجشان را برای دهم محرم بگذارد؛ اما پدر نصیبه کوفه را ترک کرده است. خزیمه به دنبال پدر نصیبه می‌رود. او در این راه به ناچار با رئیس شورطه خانه کوفه، اشعث کندی، مجبور به معامله می‌شود . خزیمه باید به عنوان جاسوس به خیمه‌های حسین(ع) برود...

1401/05/13
بیشتر...
نظرات
آنونس ها