نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

نگاهی به فیلم «علفزار» در برنامه سینما آی فیلم

نقد و بررسی فیلم «مغز استخوان» در برنامه «سینما آی فیلم»

نقد و بررسی فیلم سینمایی «مرد بازنده» در برنامه «سینما آی فیلم»

نگاهی به فیلم «بی سر» در برنامه سینما آی فیلم

نقد و بررسی فیلم «تک‌ نوازی روی یخ‌های شناور» در سینما آی فیلم

نگاهی به فیلم «موقعیت مهدی» در برنامه سینما آی فیلم

نگاهی به فیلم «من یوسفم، مادر» در برنامه سینما آی فیلم

نقد و بررسی فیلم «سر انگشتان فرشته» در برنامه سینما آی فیلم

نگاهی به 2 فیلم «ضد» و «2888» در جشنواره فیلم فجر

نگاهی به فیلم های «بدون قرار قبلی» و «شهرک» در جشنواره فیلم فجر

نگاهی به فیلم های «بی‌رویا» و «موقعیت مهدی» در جشنواره فیلم فجر

نگاهی به 2 فیلم «شب طلایی» و«نگهبان شب» در جشنواره فجر

نگاهی به فیلم «هناس» در چهلمین جشنواره فجر

نگاهی به «بی مادر» و «دسته دختران» در جشنواره فیلم فجر

نگاهی به «برف آخر» و «لایه های دروغ» در جشنواره فجر

نگاهی به ۲ فیلم «بیرو» و «مرد بازنده» امشب در سینما آیفیلم

چهلمین جشنواره فیلم فجر را از آی فیلم 2 دنبال کنید

«صحنه زنی» این هفته در سینما آی فیلم