نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

دبیرستان خضراء (۱۳۷۴)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

دبیرستان خضراء (۱۳۷۴)

X

«خانم معتمدی» معلم نمونه معارف، وظیفه می یابد به لیسه دخترانه خضراء برود تا ادامه خدمتش را آنجا بگذراند اما این لیسه با مراکز دیگری که خانم معتمدی در آن ها خدمت می‌کرد تفاوت دارد...

سریال

دبیرستان خضراء (۱۳۷۴)

«خانم معتمدی» معلم نمونه معارف، وظیفه می یابد به لیسه دخترانه خضراء برود تا ادامه خدمتش را آنجا بگذراند اما این لیسه با مراکز دیگری که خانم معتمدی در آن ها خدمت می‌کرد تفاوت دارد...

1401/04/28 4986
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های نشر شده
+